Bogdan Bąk

Fundator - Członek Rady Fundacji

etewgreagaergaewtawegawgwrgwargwagw

Joanna Jonarska-Kot

Fundator - Przewodnicząca Rady Fundacji

tel. 604 255 410
e-mail: bogdanbak@powiedzstop.com

tel. 697 787 112
e-mail: joannajonarska@powiedzstop.com

Remigiusz Baron

Fundator - Członek Rady Fundacji

Jacek Kozdrój

Skarbnik - Członek Zarządu Fundacji

tel. 502 121 145
e-mail: remigiuszbaron@powiedzstop.com

tel. 881 221 805
e-mail:  jacekkozdroj@powiedzstop.com

Małgorzata Załoga

Członek Zarządu Fundacji

Artur Głód

Prezes Zarządu Fundacji

tel. 697 887 112
e-mail: malgorzatazaloga@powiedzstop.com

tel. 883 630 204
e-mail: arturglod@powiedzstop.com