Darowizny prosimy wpłacać na poniższy nr konta bankowego

Santander Bank Polska  52 1090 2590 0000 0001 5818 2587

W tytule przelewu prosimy wpisać ,, Darowizna na cele statutowe

Warto wiedzieć również, że:

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

  • dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu,
  • dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto Fundacji Powiedz Stop.